Xerox

Bộ lọc

Khoảng giá

Ru lô ép máy in Xerox 3124/3125

190.000 đ
Komaxi: 175.000 đ

Ru lô ép máy in Xerox 3435

310.000 đ
Komaxi: 295.000 đ

Ru lô ép máy in Xerox 2065

240.000 đ
Komaxi: 225.000 đ
Thong ke